SMA Solar Technology - För en oberoende och intelligent energiförsörjning

Som ledande global specialist när det gäller fotovoltaisk systemteknik och energilösningar, standardiserar SMA förnybar, decentraliserad och digital energiförsörjning. Innovativa lösningar för fotovoltaiska tillämpningar av alla storlekar och enastående serviceerbjudande ger våra kunder över hela världen större frihet när det gäller deras energibehov. I samarbete med partner och kunder, försäkrar SMA en självständig, decentraliserad och förnybar energiförsörjning.


SMA erbjuder 360° lösningar för en förnybar och oberoende energiförsörjning