SMA Solar Technology - För en oberoende och intelligent energiförsörjning

Som ledande global specialist när det gäller fotovoltaisk systemteknik och energilösningar, standardiserar SMA förnybar, decentraliserad och digital energiförsörjning. Innovativa lösningar för fotovoltaiska tillämpningar av alla storlekar och enastående serviceerbjudande ger våra kunder över hela världen större frihet när det gäller deras energibehov. I samarbete med partner och kunder, försäkrar SMA en självständig, decentraliserad och förnybar energiförsörjning.

65 gigawatt installerad effekt världen över

65 gigawatt installerad effekt världen över

visar att vi har den mest effektiva och framgångsrika lösningen för fotovoltaiska installationer oberoende av storlek, energiklass och nätspecifikationer.

35 års erfarenhet inom solcellsbranschen

35 års erfarenhet inom solcellsbranschen

har möjliggjorts av över 3000 SMA-anställda i 20 länder och försäkrar att förnybara energier lämnar det inledande skedet bakom sig och äntligen blir till standard i hela världen.

100% förnybar energi I framtiden

100% förnybar energi I framtiden

är målet som ska nås med sofistikerade lösningar för framtidens decentraliserade och digitala elförsörjning.


SMA erbjuder 360° lösningar för en förnybar och oberoende energiförsörjning